Formel 1 (scale 1/28) chassis kit (podvozky pro formule v měřítku 1/28)

Our Formula 1 chassis in 1/28 scale are completely original constructions based on the design school of classic scale 1/10 formulas such as F103 or F104. We offer genuine formula chassis, no converted pan-car or GT chassis.

Naše podvozky Formule 1 v měřítku 1/28 jsou zcela originální konstrukce vycházející z designové školy klasických formulí v měřítku 1/10 jako F103 nebo F104. Nabízíme originální formulový podvozek, žádný předělaný pan-car nebo GT podvozek.

Zobrazen jediný výsledek