Povídání o malých RC modelech aut (Talking about small RC model cars)

www.rcmicro432.com


Zde naleznete obecné úvahy a povídání o malých on road RC modelech automobilů nejen měřítek 1/43 s 1/32, ale i něco o měříku 1/28 a 1/24 popřípadě i 1/18.

Here you will find general thoughts and talk about small „on road“ RC car models not only in 1/43 and 1/32 scales, but also something about 1/28 and 1/24 or even 1/18 scales.