Technický koutek (Technical corner)

www.rcmicro432.com


Na této stránce naleznete příspěvky na ryze technické téma. Pochopitelně, že vše bude souviset s malými RC modely autíček. Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, takže se bude jednat o seriál článků, někdy na sebe přímo navazujících, někdy však také zcela samostatných. Chybět nebudou hlavně rady týkající se nových podvozků měřítka 1/32 (M320) a 1/43 (M430), protože při vývoji jsem narazil na nemalé množství technických problémů a ukazuje se, že tyhle rozměrově opravdu malé modely Vám absolutně nic neodpustí v přípravě. Pokud ovšem dostanou to co potřebují, odmění Vás neskutečným zážitkem z pohodové ale i adrenalinové jízdy.

On this page you will find posts on a purely technical topic. Of course, everything will be related to small RC car models (scale 1/32 and 1/43). This is a relatively extensive issue, so it will be a series of articles, sometimes directly connected to each other, but sometimes also completely independent. Advice regarding the news 1/32 (M320) and 1/43 scale chassis (M430) will not be lacking, because during the development I encountered quite a few technical problems and it turns out that these really small models will not forgive you absolutely anything in the preparation. Of course, if they get what they need, they will reward you with an incredible experience of a relaxing but also adrenaline-filled ride.

Pro opravdové techniky a modeláře také vyrábíme řadu nástrojů a přípravků, i ty zde budou postupně představeny. Zatím pár fotek, bruska na pneumatiky, šroubováky, odjehlovací nářadí, mikrostahovák atd.

We also produce a number of tools and preparations for true technicians and modelers, which will also be introduced here gradually. For now, a few photos, tire grinder, screwdrivers, deburring tools, micro-puller, etc.