Programmable micro ESC controller for DC motor (Programovatelní micro ESC regulátor pro DC motor)

58,00 

Top micro controller for 1/43 and 1/32 scale racing model cars

Špičkový mikro ovladač pro závodní modely aut v měřítku 1/43 a 1/32

10 skladem (dostupné na objednávku)

Popis

Extra miniature (16x14x4mm) lightweight yet powerful programmable DC motor controller optimized for lipol 1S power supply. Maximum current 6A, maximum operating voltage 6V. Seven programmable functions. Ideal for 1/32 and 1/43 scale RC racing models. The regulator is supplied as an open kit for building into models. For installation, it is necessary to connect a suitable power connector and connect the motor. This is not the final product. After installation, it is necessary to perform calibration and, if necessary, program user parameters. See the user manual for more. The parameter table is in the attached picture.

Extra miniaturní (16x14x4mm) lehký, ale výkonný programovatelný regulátor DC motoru s optimalizací pro lipol 1S napájení. Maximální proud 6A, maximální provozní napětí 6V. Sedm programovatelných funkcí. Ideální pro závodní modely RC aut v měřítku 1/32 a 1/43. Regulátor je dodáván jako otevřený kit pro zástavbu do modelů. Pro instalaci je nutno připojit vhodný napájecí konektor a zapojit motor. Nejedná se o finální produkt. Po instalaci je nutno provést kalibraci a případně naprogramovat uživatelské parametry. Více viz uživatelská příručka. Tabulka parametrů je na přiloženém obrázku.